bernd-thijs

to be or not to be - być albo nie być

Karczmy Piwne na Barbórkę

Barbórka, czyli święto górników obchodzone w Polsce czwartego grudnia, to nie tylko odbywające się w ten dzień uroczyste msze i podniosłe akademie. W dniach poprzedzających górnicze święto, organizowane

Read More

Holowniki, czyli małe „ciało”, ale duża moc

Jednym z typów niewielkiego statku jest holownik. Najczęściej to bardzo zwrotna jednostka pływająca wyposażona w silniki dużej mocy, wręcz niewspółmiernej w stosunku do jego wielkości. Ze względu na funkcję,

Read More

Żurawie służące do przeładunku materiałów sypkich

Wspomniane wcześniej żurawie sterowane hydraulicznie, typu CBB działające w systemie wychylnym są jednym z kilku typów urządzeń służących do rozładunku i załadunku

Read More

Radary

„Radio Detection And Ranging” angielskie słowa, których pierwsze litery tworzą określenie radar, funkcjonujące w wielu językach świata. Oznacza przyrząd służący do

Read More

Kontenerowce

Jednym z rodzajów statków przewożących towary są kontenerowce zwane także czasami pojemnikowcami. Umożliwiające składowanie pionowe oraz poziome kontenerów, wyposażone w specjalne

Read More

Jak tam dotrzeć, może samolotem?

Oczywiście zwiedzanie nowych miejsc w tym także europejskich stolic wiąże się z faktem, zaplanowania sobie dojazdu do nich. Ponieważ możliwości mamy kilka to pojawia się też trochę

Read More