bernd-thijs

to be or not to be - być albo nie być
Deweloper i jego odpowiedzialność za wady nieruchomości

Po zakończeniu procesu budowy i opłaceniu uslug deweloperskich może się okazać, że na nasze ostatnie spotkanie z wybranym deweloperem przyjdzie jeszcze czas. Ponieważ po pół roku, czasem wcześniej, a czasem później – moja prawo pojawić się wady w wykupione nieruchomości. Udzielona gwarancja od dewelopera oraz rękojma powinny chronić właścicieli mieszkań przed tego typu usterkami. W jaki sposó pociągnąć do odpowiedzialności za wady w budowie dewelopera? Polskie prawo normuje tę sytuacje odpowiednimi przepisami i procedurami. Ich wykaz znajdziesz w artykule poniżej.

Deweloperska odpowiedzialność

Rękojma za wady fizyczne sprzedawanego przedmiotu to ochrona przysługujaca osobom, które zawiodły się na usługach dewelopera i po odbiorze kupionego budynku odkryły jego wady. Szczególnie, gdy usterki powodują znaczne obniżenie wartości pieniężnej nabytej nieruchomości nie wolno ignorować ich powstania! Zasady rękojmi reguluje polskie prawo przepisami umieszczonymi w Kodeksie Cywilnym. Konkretnie nawiązują do niej artykuły od 556 do 576. Warto się z nimi samodzielnie zapoznać zanim rozpoczniemy walkę o naprawienie nieoczekiwanych wad. Nienależy się obawiać, że deweloper odeśle nas od Annasza do Kajfasza.

Ponieważ on sam musi ponieść tę odpowiedzialność. Jeżeli rękojmie odrzuci ma obowiązek uzasadnić swoje działanie, poprzez podanie konkretnych powodów uchylenia się od prawnie przypisanego mu obowiązku.

Kiedy uznawane jest prawo do rękojmi w przypadku nabywania wadliwych nieruchomości?

Jeżeli nasze mieszkanie kupujemy z rynku pierwotnego, czyli jest zupełnie nowe i pojawiły się w nim ustarki obejmujące całość domu – polskie przyp[isy dają właścicielowi okres 3 lat na możliwość dochodzenia zadośćuczynienia za wady przez dewelopera. Kiedy wadliwe okazują się jedynie niektóre elementy składowe nieruchomości, rękojma obowiązuje przez okres roku od zakupu. Otzymamy także 10 lat, ale tylko wtedy kiedy nasz wykonawca sprytnie zamaskuje usterki, a one pokażą się właścicielowi w tym własnie czasie.

Dlatego nieuczciwość deweloperska nie popłaca. Do potwierdzenia prawdziwości istnienia zauważonych wad w mieszkaniu potrzebne będzie przeprowadzenie odpowiednich ekspertyz. To one stanowią materiał dowodowy, na którym można oprzec postepowanie przed sądem.

Jakie roszczenia można wnieść z tytułu rękojmi

Poniżej wyliczenie poszczegolnych roszczeń, które możemy mieć wobec dewelopera w przypadku pojawienia się usterek. Warto rozważyć każdą możliwość, kiedy zalezy nam na odzyskaniu prawidłowego stanu nieruchomości.

  • masz prawo odstąpić od umowy
  • możesz ubiegać się o wymianę Twojej wadliwej nieruchomości na zupełnie nową pozbawioną wszelkich uchybień w wykonaniu
  • roszczenie z tytułu eliminacji powstałych wad – można je wnieść bez problemu mając odpowiedni materiał dowodowy
  • ubieganie się o obniżenie ceny zapłaconej za nieruchomość

W związku z powyższym, nie warto załamywać rąk kiedy w zupełnie nowym mieszkaniu napotkamy wady za jakie odpowieada deweloper. Prawo pozwala nam walczyć o ich naprawienie i oddanie nieruchomości właścicielom w stanie pożądanym.

wibracje wibroizolacja izolujemy