bernd-thijs

to be or not to be - być albo nie być
Górnictwo węglowe w Polsce

Większość z nas, słysząc słowo „górnictwo”, nie zastanawia się, jakie surowce można wydobywać. Słowo to niemal automatycznie wywołuje u nas skojarzenie z węglem. Ze względu na popularność tego właśnie paliwa kopalnego, warto wiedzieć, jak wygląda historia jego wydobywania na terenie naszego kraju.

Początki górnictwa węglowego sięgają dwunastego wieku, jednak na terenie Polski jest znane dopiero od wieku szesnastego. Nie można jednak utożsamiać tej daty z początkami prężnego rozwoju tego typu górnictwa, gdyż ten datuje się dopiero na drugą połowę osiemnastego wieku. Wtedy też znacznie wzrosło zapotrzebowanie na węgiel, który zaczęto dość powszechnie stosować w hutnictwie żelaza i metali nieżelaznych.

Innowacje, pojawiające się w branży górniczej na terenie Polski nie odstępowały w niczym od trendów dostrzegalnych w górnictwie na świecie. W latach 1780-1790 stosowano eksploatację filarową. Wprowadzono również do branży transport konny oraz szyny żelazne.

Z czasem na popularności znacznie traciły kołowroty i kieraty, które miały za zadanie ułatwiać wyciąganie urobku za pomocą szybu. Stopniowo zastępowano je parowymi maszynami wyciągowymi.

https://alfapanel-plytawarstwowa.com/pl/c/PLYTA-WARSTWOWA-AGRO/213 Srebrne naklejki na maszyny https://booklet.pl/oferta/naklejki-srebrne-silverstick SilverStick