bernd-thijs

to be or not to be - być albo nie być
Górnictwo

W Polsce o górnictwie mówi się bardzo dużo i głośno. Niestety, dzieje się tak głównie ze względu na liczne protesty górników oraz nierentowność kopalni, w którym przyszło im pracować.

Postrzegamy górnictwo przede wszystkim jako zawód, zapominając, że jest to również bardzo istotna branża, znajdująca swoje miejsce w obrębie tak zwanego ciężkiego przemysłu. Wbrew przekonaniom rodem ze szkolnych podręczników, górnictwo to nie tylko wykopywanie węgla i „machanie kilofem”.

To pojmowana w sposób ogólny działalność, która ma na celu wydobycie konkretnej kopaliny oraz przygotowanie jej do zastosowania w różnych dziedzinach przemysłu, a także w codziennym życiu. Takie przygotowania zwykle mają związek z procesami wzbogacania, czyli obniżaniem zawartości znajdujących się w kopalinie zanieczyszczeń.

Należy pamiętać, że istnieje wiele rozmaitych rodzajów górnictwa, związanych nie tylko z węglem. W tej kategorii mieści się również wydobywanie surowców mineralnych czy organicznych, takich jak np.

torf. Nie należy także zapominać, że przemysł górniczy działa na różnych polach, prowadząc swoje działania za pomocą różnorodnych metod i na terenie różnego rodzaju kopalni: odkrywkowych, głębinowych oraz otworowych.

automatyka gniezno przekaźnik