bernd-thijs

to be or not to be - być albo nie być
Karczmy Piwne na Barbórkę

Barbórka, czyli święto górników obchodzone w Polsce czwartego grudnia, to nie tylko odbywające się w ten dzień uroczyste msze i podniosłe akademie. W dniach poprzedzających górnicze święto, organizowane są tak zwane Karczmy Piwne, w których mogą wziąć udział nie tylko górnicy, ale również osoby w dowolny sposób związane z tą właśnie branżą. Według stałego rytuału, podczas tych obchodów uczestnicy zasiadają przy dwóch długich stołach. Istnieje wśród nich podział na stare strzechy oraz młode strzechy, klasyfikując górników według doświadczenia. Podczas obchodów dwie strony rywalizują ze sobą, a kontrolę nad punktacją sprawują tzw.

Kontrapunkty, wcześniej powołane przez „Prezydium w sprawach piwnych i nie tylko piwnych, nigdy nieomylne”. Karczmy Piwne rozpoczyna odśpiewanie hymnu górników. W dalszym programie obchodów również możemy znaleźć śpiewanie, a w repertuarze pojawiają się różnorakie pieśni i piosenki związane z tematyką górniczą. Stałym elementem programu jest też opowiadanie dowcipów. Co więcej, właśnie podczas tych obchodów wręcza się odznaczenia zasłużonym przedstawicielom zawodu.

Do humorystycznych akcentów należy wręczanie upominków związanych z zabawnymi sytuacjami, jakie miały miejsce od czasu poprzednich obchodów.

zszywacze http://ewpa-sklep.pl/category/osprzet-wiertnica