bernd-thijs

to be or not to be - być albo nie być

Na początku 2014 roku, w środkowej części Izraela, doszło do niezwykłego odkrycia. Podczas wykopalisk związanych z przewidywaną budową osiedla mieszkalnego w Moszaw Aluma archeolodzy znaleźli mozaikę podłogową chrześcijańskiej świątyni sprzed 1500 lat.

W trakcie dalszych prac badawczych okazało się, że budowla posiadała trzy nawy, miała 22 metry długości oraz 12 metrów szerokości. Przed świątynią rozciągał się dziedziniec zdobiony białą mozaiką.

W przedsionku podłoga pokryta była geometrycznym wzorami. Tutaj znaleziono także inskrypcje przedstawiające imiona Maryi oraz Jezusa.

Dekorację głównej części kościoła stanowiło 40 medalionów z obrazami zwierząt i rozmaitymi wzorami przyrodniczymi. Na trzech z nich wyryto imiona dygnitarzy kościelnych.

W nawach bocznych odnaleziono też liczne ryty symboli religijnych. Wiadomo, że świątynia należała do ważnej osady z czasów Bizancjum i służyła wiernym w promieniu kilku kilometrów.

W pobliżu pozostałości świątyni odnaleziono także ślady warsztatu garncarskiego.

Akcesoria do stajni