bernd-thijs

to be or not to be - być albo nie być

Co wydobywano w Polsce?

Można powiedzieć, że Polska słynie z wydobywania takich surowców jak węgiel kamienny czy sól z kopalni w Wieliczce. Tymczasem warto wiedzieć, że na przestrzeni lat na terenie naszego kraju wydobywano

Read More

Górnictwo w Polsce

W Polsce górnictwo jest jedną ze sztandarowych gałęzi przemysłu. Przedstawiciele tej właśnie grupy zawodowej nad wyraz często pojawiają się w mediach, gdzie poruszane

Read More

Górnictwo jako dziedzina nauki

Górnik w powszechnym wyobrażeniu jest pracownikiem siłowym. Co więcej, jeśli swoją wiedzę na temat tej grupy zawodowej czerpiesz przede wszystkim z mediów, prawdopodobnie w twoich oczach jest

Read More

Karczmy Piwne na Barbórkę

Barbórka, czyli święto górników obchodzone w Polsce czwartego grudnia, to nie tylko odbywające się w ten dzień uroczyste msze i podniosłe akademie. W dniach poprzedzających górnicze święto, organizowane

Read More

Holowniki, czyli małe „ciało”, ale duża moc

Jednym z typów niewielkiego statku jest holownik. Najczęściej to bardzo zwrotna jednostka pływająca wyposażona w silniki dużej mocy, wręcz niewspółmiernej w stosunku do jego wielkości. Ze względu na funkcję,

Read More

Żurawie służące do przeładunku materiałów sypkich

Wspomniane wcześniej żurawie sterowane hydraulicznie, typu CBB działające w systemie wychylnym są jednym z kilku typów urządzeń służących do rozładunku i załadunku

Read More