bernd-thijs

to be or not to be - być albo nie być
Radary
www.elastyczni.com.pl

„Radio Detection And Ranging” angielskie słowa, których pierwsze litery tworzą określenie radar, funkcjonujące w wielu językach świata. Oznacza przyrząd służący do wykrywania i namierzania obiektów oraz wyznaczania odległości, w jakiej się znajdują, za pomocą fal radiowych. Jego działanie dotyczy odszukiwania obiektów zarówno będących na morzu, na lądzie jak i w powietrzu. Dzięki swoim wielkim możliwościom pozwala nawet na określenie wielkości, kierunku poruszania się obiektu, a także do pomiaru jego prędkości.

W celu wykrywania najróżniejszych przeszkód generowane są fale radiowe lub wykorzystywane są te wysyłane przez badany obiekt. Ze względu na sposób wykorzystania fal radary podzielić możemy na aktywne i pasywne, funkcjonujące podobnie jak sonary. W przypadku radaru aktywnego, nadajnik wysyła sygnał radiowy w stronę obiektu, który odbija je odsyłając z powrotem do odbiornika. W przypadku pasywnego odbierane są tylko fale radiowe wysyłane przez obiekt, i na tej podstawie następuje jego identyfikacja.

Kroma z Nowego Tomyśla http://kroma.com.pl/ wykorzystuje obróbkę CNC produkując deski do krojenia i krzesła drewniane Produkcja vlepek https://booklet.pl/oferta/vlepki-papierowe-pociete-na-sztuki drukujemy vlepki na zamówienie