bernd-thijs

to be or not to be - być albo nie być

Pierwsze informacje dotyczące dziwnych zacieków na powierzchni planety Mars opublikowała NASA w grudniu 2013 roku. Badacze sugerowali wtedy, że tworzą się one na skutek topnienia lodu, który znajdować się miał pod charakterystycznym dla tej planety czerwonym piachem pokrywającym jej powierzchnię. W lutym 2014 roku zaobserwowano na nowszych fotografiach kolejne zjawiska, które mogłyby udowadniać istnienie zbiorników wodnych na Marsie.

Mokre smugi, bardziej wyraźne w ciepłych miesiącach, a znikające podczas zimnych okresów, pojawiły się po boku krateru Palikir. Naukowcy podkreślają, że nie mają jeszcze 100% dowodów na istnienie wody na tej planecie. Jednak obserwowane zjawiska bez wody zajść by nie mogły.

Pomiary, które wykonano przy pomocy spektrometru CRISM potwierdziły tylko obecność w zaciekach minerałów z dużą zawartością żelaza. Jednak, aby mogły przebić się przez marsjański piach muszą zachodzić pewne procesy, które mogą być wynikiem zwiększonej wilgotności lub suszy. Badawcze twierdzą, że obecność wody jest niezbędna w obu przypadkach.