bernd-thijs

to be or not to be - być albo nie być

Badacze z liverpoolskiego uniwersytetu udowodnili ostatnio, że wody drążącej głębokie warstwy skorupy ziemskiej może być więcej niż we wszystkich oceanach na powierzchni.

Sejsmolodzy przekonują, że powodu takiego stanu rzeczy szukać należy już w oddalonych o miliony lat dziejach naszej planety.

Według naukowców z Liverpoolu podejrzewać można, że podczas licznych zjawisk geograficznych na przestrzeni dziejów do płaszcza ziemskiego trafiło do 3,5 raza więcej wody niż jest jej dziś we wszystkich zbiornikach naziemnych.

Takie wnioski wysnuto po analizie trzęsień mających miejsce nawet 100 km pod powierzchnią Ziemi.

Na tym obszarze płyta oceaniczna podchodzi pod płytę kontynentalną, co skutkuje wielkimi trzęsieniami.

Na podstawie wielu danych stwierdzono powstawanie w tym czasie minerału powstającego podczas reakcji wody ze skałami oceanicznymi.

Badając głębokość występowania tych substancji szacować można, że warstwy zawierające wodę sięgają nawet do 150 km pod powierzchnię Ziemi i gromadzą ogromne jej ilości.